GIẢI ĐÁP KHÁCH HÀNG

Sinh trắc vân tay liệu có chính xác không?


SINH TRẮC VÂN TAY LIỆU CÓ CHÍNH XÁC KHÔNG?


Trước khi sử dụng dịch vụ này, các vị phụ huynh đều đặt câu hỏi: Sinh trắc vân tay liệu có chính xác không? Chúng ta biết rằng: Tài năng = Năng lực bẩm sinh + Môi trường (Giáo dục, điều kiện sống, xã hội...), trong đó năng lực bẩm sinh chiếm 30% và môi trường ảnh hưởng đến 70% trong sự thành công của một con người. Và nhiệm vụ của các bậc cha mẹ là kiến tạo môi trường mà ở nơi đó con cái của chúng ta thể hiện điểm mạnh một cách tốt nhất. Nhưng vấn đề là làm sao để biết được con mình mạnh chỗ nào, có năng khiếu về ngành nghề, hay công việc gì để tạo điều kiện môi trường sao cho đúng nhất và phù hợp nhất với con, thì có ba cách để nhận biết điều này:
  1. Quan sát
  2. Trắc nghiệm
  3. Sinh trắc học dấu vân tay: 
Cả hai phương pháp quan sát và trắc nghiệm đều định tính và thay đổi theo từng hoàn cảnh, từng thời điểm, mức độ chính xác phụ thuộc rất nhiều yếu tố và không có độ chính xác tuyệt đối. Nhưng sinh trắc vân tay lại hoàn toàn khác, có thể giúp chúng ta biết rõ thực sự điểm mạnh của mình nằm ở đâu với mức độ chính xác trên 95%. Xem thêm: http://yag.vn/sinh-trac-van-tay-la-gi.html Tags: Sinh trắc vân tay có chính xác không?