GIẢI ĐÁP KHÁCH HÀNG

Sinh trắc học dấu vân tay có phải là một hình thức bói toán


SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY CÓ PHẢI LÀ MỘT HÌNH THỨC BÓI TOÁN


Sinh trắc vân tay là bói toán?

Hầu hết các khách hàng đều đặt câu hỏi với các nhân viên tư vấn của YAG Việt Nam rằng, Sinh trắc học dấu vân tay có phải là bói toán" không? Điều này hoàn toàn không chính xác. Bởi vì chỉ tay thay đổi 6 tháng/lần, và xem chỉ tay là xem vận mệnh, dự đoán tương lai, còn Sinh trắc học dấu vân tay là hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học để tìm ra khả năng tiềm ẩn bên trong mỗi người, bao gồm tính cách, hành vi, điểm mạnh, điểm yếu, đặc trưng học tập và nhận thức, không mang tính chất dự đoán tương lai, mà tất cả các số liệu đều dựa trên cơ sở khoa học phân tích. Bói toán lại phân tích về đường tình duyên, dự đoán tương lai, vận mệnh, tâm linh nhưng lại chưa có cơ sở nào để chứng minh phương pháp này chính xác. Vì vậy, có thể khằng định, sinh trắc học dấu vân tay không phải là hình thức bói toán. Tags: bói toán