Tin tức

NGUYÊN TẮC BẢO MẬT TẠI YAG VIỆT NAM

NGUYÊN TẮC BẢO MẬT KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ SINH TRẮC TẠI YAG VIỆT NAM

Chúng tôi luôn cam kết đảm bảo thông tin khách hàng với các nguyên tắc bảo mật sau: – YAG Việt Nam chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp dữ liệu thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Sinh trắc vân tay. – YAG Việt Nam sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn cho khách hàng. – YAG Việt Nam sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu. – Sau khi khách hàng được lấy kết quả, dữ liệu của khách hàng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Tags: nguyên tắc bảo mật